L3 a kontejnery bez overlay: Project Calico prakticky (4) – mikrosegmentace

L3 networking s Calico nepoužívá subnety a filtraci mezi nimi. Vše je (ideálně) flat L3 prostor. Jak zajistit, že kontejner může mluvit jen s těmi dalšími kontejnery, externími systémy a uživatelskými sítěmi, s kterými chceme? Ke slovu přichází mikrosegmentace a tagování. To si vyzkoušíme dnes.

IP segmentace

Začneme IP segmentací. V příštím díle, kdy budeme využívat plugin do orchestrátoru, nám toto základní rozdělení zajistí driver automaticky, ale prostředí z minulých částí seriálu je v tomto ohledu ruční. Jak říci který kontejner s kterým může mluvit? Používáme zde koncept profilů, či chcete-li tagů. Vytvoříte si profil s nějakým názvem a do něj přidáte kontejnery – to je vše.

Vytvořte profil modrý a červený.

docker@node1:~$ calicoctl profile add modra
docker@node1:~$ calicoctl profile add cervena

Na node1 přidejte srv1 do modrého a srv2 do červeného a podobně na node2. Až budeme používat vyšších orchestrátorů uvidíte, že už nebude potřeba skákat do konkrétních hostitelů, ale tam zatím nejsme.

docker@node1:~$ calicoctl container srv1 profile append modra
docker@node1:~$ calicoctl container srv2 profile append cervena
docker@node2:~$ calicoctl container srv3 profile append modra
docker@node2:~$ calicoctl container srv4 profile append cervena

Skočíme teď dovnitř kontejneru srv3 a zkusíme, kam se dopingáme. Uvidíte, že to jde do modrých, ale ne do červených.

docker@node2:~$ docker exec -ti srv3 sh
/ # ping 10.111.0.1 -c 1
PING 10.111.0.1 (10.111.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.111.0.1: seq=0 ttl=62 time=0.537 ms

--- 10.111.0.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.537/0.537/0.537 ms
/ # ping 10.111.0.2 -c 1
PING 10.111.0.2 (10.111.0.2): 56 data bytes
^C
--- 10.111.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
/ # exit
docker@node2:~$ docker exec -ti srv4 sh
/ # ping 10.111.0.1 -c 1
PING 10.111.0.1 (10.111.0.1): 56 data bytes
^C
--- 10.111.0.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
/ # ping 10.111.0.2 -c 1
PING 10.111.0.2 (10.111.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.111.0.2: seq=0 ttl=62 time=0.476 ms

--- 10.111.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.476/0.476/0.476 ms
/ # exit

Jak to Calico udělá? Vypište si modrá pravidla.

docker@node1:~$ calicoctl profile modra rule show
Inbound rules:
  1 allow from tag modra
Outbound rules:
  1 allow

Směrem k modrým kontejnerů mohou mluvit pouze jiné modré kontejnery. Fyzicky je to implementováno v kernelu s použitím iptables a ipsetů.

docker@node1:~$ sudo iptables -S felix-p-modra-i
-N felix-p-modra-i
-A felix-p-modra-i -j MARK --set-xmark 0x1000000/0x1000000
-A felix-p-modra-i -m set --match-set felix-v4-modra src -j RETURN
-A felix-p-modra-i -m comment --comment "No match, fall through to next profile" -j MARK --set-xmark 0x0/0x1000000

Vidíme inbound pravidlo v iptables, kde povolujeme komunikaci, která přichází z modrých kolegů. Bohužel hostitel vytvořený přes docker-machine nemá příkaz ipset, ale v něm byste viděli, že felix-v4-modra obsahuje výčet IP adres modrých kontejnerů. Připomeňme, že tato pravidla jsou stavová – nejde o jednoduché ACL, ale spíše o jednoduchý stavový firewall.

To je mikrosegmentace. Ve světě kontejnerů a mikroslužeb je už takové množství komponent, že tradiční řešení na velkém firewallu s desítkami tisíc pravidel je už naprosto neudržitelné (a ono je vlastně i dnes bez kontejnerů, prohlédněte si svoje firewall pravidla). Mikrosegmentace řeší situaci velmi elegantně tam, kde je vše dobře pochopitelné a udržitelné – tedy u samotných VM nebo kontejnerů.

Pokročilejší pravidla

Jasně, izolace kontejnerů podle skupin je fajn, ale potřebujeme víc. To není problém – Calico umí nejen pracovat se skupinami či IP adresami, ale také na L4. Ukažme si o malinko složitější nastavení.

Chceme, aby červení mohli přistupovat na modré webové servery na portu 80. Zařídíme to takhle:

docker@node1:~$ calicoctl profile modra rule add inbound allow tcp from tag cervena to ports 80

A protože rádi pingáme, povolíme ping na modré kontejnery komukoli.

docker@node1:~$ calicoctl profile modra rule add inbound allow icmp

Příslušné nastavení se nám pochopitelně promítne do iptables na všech hostitelých, kde běží nějaké modré kontejnery.

docker@node1:~$ sudo iptables -S felix-p-modra-i
-N felix-p-modra-i
-A felix-p-modra-i -j MARK --set-xmark 0x1000000/0x1000000
-A felix-p-modra-i -m set --match-set felix-v4-modra src -j RETURN
-A felix-p-modra-i -p tcp -m set --match-set felix-v4-cervena src -m multiport --dports 80 -j RETURN
-A felix-p-modra-i -p icmp -j RETURN
-A felix-p-modra-i -m comment --comment "No match, fall through to next profile" -j MARK --set-xmark 0x0/0x1000000

Příkazová řádka vám třeba nevyhovuje a raději byste pravidla udržovali v nějakém souboru? I to je možné – stačí je popsat v následující JSON struktuře.

docker@node1:~$ cat pravidlo.json
{
 "id": "modra",
 "inbound_rules": [
  {
   "action": "allow",
   "protocol": "tcp",
   "dst_ports": [21]
  },
  {
   "action": "allow",
   "protocol": "icmp",
   "icmp_type": 8
  }
 ],
 "outbound_rules": [
  {
   "action": "allow"
  }
 ]
}

Tu následně můžete do profilu nahrát.

docker@node1:~$ calicoctl profile modra rule update < pravidlo.json

docker@node1:~$ calicoctl profile modra rule show
Inbound rules:
  1 allow tcp to ports 21
  2 allow icmp type 8
Outbound rules:
  1 allow
Složitý systém sítí, routerů a firewallových zón s centrálními desetitisíciřádkovými pravidly jsme nahradili mikrosegmentací – firewallem distribuovaným přes celé datové centrum, který se jednoduše spravuje. Stačí kontejner přiřadit do profilu a automaticky jsou pro něj vytvořena příslušná firewallová pravidla ať se nachází v datovém centru kdekoli. Dnes jsme profil zakládali ručně, ale část práce můžeme přenechat orchestrátoru. Hned příště to bude Docker libnetwork.
Series Navigation<< L3 a kontejnery bez overlay: Project Calico prakticky (3) – BGPL3 a kontejnery bez overlay: Project Calico prakticky (5) – Docker libnetwork plugin >>
Similar posts
 • Moderní 10G v datovém centru s novou ... HPE tento týden oznámilo evoluční vývoj portfolia v oblasti data center 1U prvků s 10G/40G/100G technologií, konkrétně novou řadu 5940. Co je nového? Hardwarové vlastnosti Prvky přichází s novou generací 10/40/100 čipů, které umožnily mít nově prvky se 100G uplinky (a to hned šesti) a také přináší podporou nových vlastností jako je směrování VXLAN (předchozí [...]
 • OpenSwitch a Ansible automatizace pra... Posledně jsme si nastavili naší virtuální OpenSwitch leaf-spine topologii a vybudovali jsme BGP L3 fabric. Dnes si ukážeme více z životního cyklu s použitím Ansible – otestování sítě, vrácení odchylek do požadovaného stavu sítě a rolování změn. Jste líní číst? Mrkněte na video: Playbook pro testování sítě Ansible můžete použít i pro testování, že síť [...]
 • OpenSwitch a Ansible automatizace pra... Minule jsme napojili naši virtuální topologii na Ansible a spustili náš první testovací Playbook. Dnes provodeme automatizovanou konfiguraci L3 fabric a otestujeme síť. Příprava konfiguračních podkladů Pro zprovoznění L3 fabric potřebujeme Loopback adresu, IP adresy na jednotlivých spojeních mezi prvky a nastavení BGP (autonomní systémy, peering). V našem Ansible prostředí si vytvoříme jeden YAML soubor, [...]
 • OpenSwitch a Ansible automatizace pra... V minulém díle jsme si rozjeli Lead-Spine OpenSwitch topologii s využitím Dockeru a skript nám vygeneroval také hosts file pro Ansible. Dnes se vyzkoušíme napojení na Ansible 2.1. Příprava Ansible a vašeho VM První co potřebujeme udělat je nainstalovat Ansible minimálně ve verzi 2.1. Postup najdete zde: http://docs.ansible.com/ansible/intro_installation.html Dále vyřešíme nastavení SSH klienta v naší [...]
 • L3 a kontejnery bez overlay: Project ... Část 6 z celkových 6 v seriálu L3 a kontejnery bez overlay: Project Calico praktickyL3 a kontejnery bez overlay: Project Calico praktickyL3 a kontejnery bez overlay: Project Calico prakticky (1) – architekturaL3 a kontejnery bez overlay: Project Calico prakticky (2) – rozjezdL3 a kontejnery bez overlay: Project Calico prakticky (3) – BGPL3 a kontejnery bez [...]

No Comments Yet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *